No posts.
No posts.
१८५७ च्या कालखंडात, १८४० चे पहीले ब्रिटीश ईस्ट इंडीयाचे नाणे वापरात होती. त्यात १ आणा, पाव आणा, १ रुपया होती. त्यावर व्हिक्टोरीया राणीचे चित्र होते.